روادید کامبوج

چطور ویزای کامبوج را دریافت کنیم؟

بعد از مدت ها کش و قوس مربوط به ویزای بدو ورود کامبوج برای ایرانیان و البته گزارش هایی مبنی […]

زندان خمرهای سرخ کامبوج

گذر از تاریخ در جوار شکنجه گاه خمرهای سرخ

پشت این پنجره ها هنوز هم بوی غلیظی از کشتار خمرهای سرخ به مشام می رسد؛ بوی خون، نابودی و […]

معبد در پنوم پنه کامبوج

کار داوطلبانه در پایتخت کامبوج

حالا دیگر تقریبا همه میهمانان هاستل در پایتخت کامبوج اخبار ایران را با اشتیاق دنبال می کنند؛ از نطق های […]

اپلیکیشن اتوبوسرانی

سفر با اتوبوس در پایتخت کامبوج

یکی از شاه کلید های سفر ارزان در کلانشهرها استفاده از حمل و نقل عمومی است اما در پنوم پن، […]