گشتی در دنیای ناشناخته موسیقی سنتی لائوس

اشتراک زبانی بین زبان لائویی و تایلندی و همچنین محبوبیت و مشهوریت موسیقی تای باعث شده تا مردم لائوس در […]

رقص تایلندی

مجموعه موسیقیایی از آهنگ های سنتی شمال تایلند

چیانگ مای، پایتخت پادشاهی لان نا یکی از شهرهای تاریخی تایلند و مهد موسیقی سنتی تایلند است که تا پیش […]

موسیقی تایلندی

نوانوردی در دنیای موسیقی کشور لبخند ها

تایلند کشور لبخند ها است و آرامش؛ از صورت مردمان آفتاب سوخته و میهمان نوازی اهالی این سرزمین گرفته تا […]