سرود ملی کامبوج

سرود ملی کامبوج که به عنوان قلمرو سلطنتی شناخته می شود از سال 1947 به عنوان سرود ملی این کشور […]

سرود ملی ویتنام

سرود ملی ویتنام

سرود ملی ویتنام که با نام سرود سربازان حمله ور نیز شناخته می شود همانند دیگر سرودهای ملی یک سرود […]

لختی آسایش در ساحل دریاچه بایکال

سرود ملی روسیه

سرود ملی فدراسیون روسیه چندان قدیمی نیست؛ هر چند که سرود ملی روسیه ترکیب شعر و موسیقی خود را از […]