سرود ملی کامبوج پرچم کامبوج

سرود ملی کامبوج

سرود ملی کامبوج که به عنوان قلمرو سلطنتی شناخته می شود از سال 1947 به عنوان سرود ملی این کشور […]

زندان خمرهای سرخ کامبوج

گذر از تاریخ در جوار شکنجه گاه خمرهای سرخ

پشت این پنجره ها هنوز هم بوی غلیظی از کشتار خمرهای سرخ به مشام می رسد؛ بوی خون، نابودی و […]