سفرنامه هایکو

سفرنامه تصویری چین – آذر 1393

اواخر پائیز سال 1393 برای دومین بار سفری به کشور چین داشتم، این بار گوانگجو و جزیره زیبای هاینان در […]

سفرنامه تصویری چین

سفرنامه تصویری چین – اسفند 1392

اسفند ماه 92 و در اوج روزهای آلودگی پکن بود که کوله بارمان را بستیم و به مدت 10 روز […]