سفرنامه تصویری بانکوک

سفرنامه تصویری بانکوک – مرداد 1394

سفر ما به تایلند و لائوس در مرداد ماه 1394 با یک اتفاق نا تمام ماند؛ سفر را از بانکوک […]

سفرنامه دهلی نو

سفرنامه تصویری هند – آبان 1393

آبان ماه 1393 به مدت یک هفته سفری داشتم به سرزمین رنگ ها و تضاد ها؛ این تصاویر حاصل برداشت […]

سفرنامه تصویری چین

سفرنامه تصویری چین – اسفند 1392

اسفند ماه 92 و در اوج روزهای آلودگی پکن بود که کوله بارمان را بستیم و به مدت 10 روز […]

اسالم به خلخال

سفرنامه تصویری پیمایش جنگلی اسالم به خلخال – مهر 1392

مهر ماه سال 1392 بود که به شوق دیدن پائیز هزار رنگ خدا در جنگل های بی نظیر محدوده اسالم […]

مالزی

سفرنامه تصویری مالزی – تیر 1393

تابستان سال 1393 سفری یک هفته ای و البته ارزان به مالزی داشتیم؛ یک هفته بازدید از گوشه گوشه کوالالامپور، […]