سرود ملی کامبوج

سرود ملی کامبوج که به عنوان قلمرو سلطنتی شناخته می شود از سال 1947 به عنوان سرود ملی این کشور […]

سرود ملی ویتنام

سرود ملی ویتنام

سرود ملی ویتنام که با نام سرود سربازان حمله ور نیز شناخته می شود همانند دیگر سرودهای ملی یک سرود […]

گشتی در دنیای ناشناخته موسیقی سنتی لائوس

اشتراک زبانی بین زبان لائویی و تایلندی و همچنین محبوبیت و مشهوریت موسیقی تای باعث شده تا مردم لائوس در […]

رقص تایلندی

مجموعه موسیقیایی از آهنگ های سنتی شمال تایلند

چیانگ مای، پایتخت پادشاهی لان نا یکی از شهرهای تاریخی تایلند و مهد موسیقی سنتی تایلند است که تا پیش […]

موسیقی تایلندی

نوانوردی در دنیای موسیقی کشور لبخند ها

تایلند کشور لبخند ها است و آرامش؛ از صورت مردمان آفتاب سوخته و میهمان نوازی اهالی این سرزمین گرفته تا […]

لختی آسایش در ساحل دریاچه بایکال

سرود ملی روسیه

سرود ملی فدراسیون روسیه چندان قدیمی نیست؛ هر چند که سرود ملی روسیه ترکیب شعر و موسیقی خود را از […]