سفرنامه پیاده روی اربعین

سفرنامه تصویری پیاده روی اربعین عراق – آذر 1395

ایام اربعین سال 1394 برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین، نخستین بار عازم عراق شدم, سفری متفاوت به کربلا، […]