اقیانوس ابر فیلبند

سفر بر فراز اقیانوس ابرها در ییلاق فیلبند – پائیز 1391

مهر ماه سال 91 بود که يک تعطيلي يک روزه پائيزي کافي بود تا وسايلمان را جمع و جور کنيم […]